Ortopedi ve Travmatolojik Tanılama

Kemik Sintigrafisi

Radyoaktif kemik ajanlarının damar yoluyla vücuda verilişinden sonra yapılan görüntülemedir. Kemik metabolizmasının artmış veya azalmış olduğu yerlerde radyoaktif ajan tutuluşunun değiştiği izlenir. Kemiğin enfeksiyon, kırık ve spor yaralanmaları, tümör ve benzeri hastalıklarında kullanılan ileri düzey görüntüleme yöntemdir.

Enjeksiyon öncesinde lokal anestezik bir kremden yararlanılabilir, kemikte tutulma özelliği gösteren bir radyoaktif ajan damar yoluyla vücuda enjekte edilir. Verilen radyoaktif madde tüm iskelet sisteminde tutulduğunda (2-3 saat) tüm vücuttan görüntüler alınır. Özel bir çekim (SPECT, tomografik çalışma) uygulanmadığı takdirde çekim süresi 20-40 dk kadardır. Filmlerin kaliteli olması için çekim sırasında mümkün olduğunca hareket edilmemesi önemlidir.Uygulamalar

    Tüm Vücut Kemik sintigrafisi / Kemik SPECT (SUT Kodu: 800.890 / 800.900)

    Üç Fazlı Kemik Sintigrafisi / Kemik SPECT (SUT Kodu: 800.880 / 800.900)

    Radyonüklid Sinovektomi (SUTK Kodu: 801.460)

    Kemik İliği Sintigrafisi

    4 Fazlı Kemik Sintigrafisi
Göz

Akciğer

Kardiyak

Böbrek

Paratiroid

Beyin

Endokrin

Gastrointestinal